☂️🛡️למה למשוך את הביטוחים והפנסיות?


ניתן למשוך את הביטוחים והפנסיות ולהתעדכן באופן שוטף לגבי מצב המוצרים הפנסיונים (פנסיה, גמל וקרנות השתלמות) והביטוחיים ולקבל התראות מתי אפשר לשפר את התנאים. המשמעות, חיסכון של עשרות עד מאות אלפי שקלים עד גיל פרישה💰

איך מושכים את הביטוחים?

עמוד הביטוחים בתפריט🛡️ > כפתור + (באמצע המסך) "משיכה ואיסוף הביטוחים שלי" > הזנת פרטים והשלמת תהליך המשיכה > נתוני הביטוח יוצגו תוך מספר רגעים מרגע סיום התהליך.

איך מושכים את המוצרים הפנסיונים וגמל?

עמוד הפנסיה בתפריט☂️ > "כפתור כחול "חבר" (בתחתית המסך) > הזנת פרטים והשלמת תהליך המשיכה > נתוני הפנסיה והגמל יוצגו עד שלושה ימים מרגע סיום התהליך.

האם מצאת את התשובה שלך?