ניתן להוסיף כרטיסי אשראי חוץ-בנקאי בעת תהליך ההרשמה,

או לאחר הוספת חשבון בנק באיזור האישי שלכם.

חשוב להדגיש כי במידה והכרטיס הינו בנקאי ומופיע באתר הבנק, ע״י הוספת הבנק ימשכו ויוצגו נתוני וחיובי האשראי כך שאינכם חייבים להוסיף גם את כרטיס האשראי אם מגיע מחיבור הבנק.

שלב ראשון:
יש לבחור באפשרות של "לנהל את הוצאות כרטיסי האשראי"
שלב שני:
בחירה של סוג הכרטיס אשראי המתאים
שלב שלישי:
לחיצה על לחצן ה"המשך" , ומילוי הפרטים הנחוצים

הוספה של כרטיסי אשראי חוץ בנקאים לאחר הוספת חשבון הבנק:

שלב ראשון:
לחיצה על לחצן התפריט


שלב שני:
לחיצה על על לחצן "האיזור האישי"

שלב שלישי:
לחיצה על לחצן ה"חשבונות בנק ואשראי"

שלב רביעי:
בחירה ב"כרטיסי אשראי"

שלב חמישי:
לחיצה על לחצן ה"+"

האם מצאת את התשובה שלך?