שינוי סיסמה באחד מהמוסדות הפיננסים (בנקים, אשראי וכו׳)  דורש עדכון סיסמה גם  במערכת. חשוב לציין כי המערכת תודיע בזיהוי סיטואציה כזו ותבקש לעדכן את הסיסמה למוסד הפיננסי הרלוונטי.

תהליך עדכון הסיסמה דומה לתהליך הוספת בנק, רק שהפעם המערכת תבקש רק את הסיסמה ו/או הנתון ששונה, להמשך קריאה על הוספת בנק ואשראי ניתן למצוא ע״י לחיצה על הפתור הבא

האם מצאת את התשובה שלך?